Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 149   DS: 255   celková kapacita: 3 494 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 42   DS: 79   celková kapacita: 1 046 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 137   DS: 223   celková kapacita: 3 245 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 10   DS: 14   celková kapacita: 203 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 61   DS: 74   celková kapacita: 909 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 38   DS: 50   celková kapacita: 694 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 89   DS: 129   celková kapacita: 1 770 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 53   DS: 86   celková kapacita: 1 150 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 46   DS: 67   celková kapacita: 914 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 38   DS: 67   celková kapacita: 827 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 181   DS: 257   celková kapacita: 3 420 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 58   DS: 99   celková kapacita: 1 330 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 30   DS: 38   celková kapacita: 447 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 38   DS: 60   celková kapacita: 733 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 498   celková kapacita: 20 182 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.