Procházení dětských skupin po regionech:

Hlavní město Praha
       poskytovatelů: 132   DS: 204   celková kapacita: 2 816 míst
Jihočeský
       poskytovatelů: 37   DS: 64   celková kapacita: 787 míst
Jihomoravský
       poskytovatelů: 117   DS: 187   celková kapacita: 2 592 míst
Karlovarský
       poskytovatelů: 8   DS: 8   celková kapacita: 98 míst
Královéhradecký
       poskytovatelů: 52   DS: 58   celková kapacita: 677 míst
Liberecký
       poskytovatelů: 33   DS: 41   celková kapacita: 579 míst
Moravskoslezský
       poskytovatelů: 70   DS: 97   celková kapacita: 1 326 míst
Olomoucký
       poskytovatelů: 46   DS: 66   celková kapacita: 871 míst
Pardubický
       poskytovatelů: 43   DS: 54   celková kapacita: 718 míst
Plzeňský
       poskytovatelů: 32   DS: 50   celková kapacita: 626 míst
Středočeský
       poskytovatelů: 154   DS: 211   celková kapacita: 2 726 míst
Ústecký
       poskytovatelů: 48   DS: 73   celková kapacita: 984 míst
Vysočina
       poskytovatelů: 23   DS: 27   celková kapacita: 298 míst
Zlínský
       poskytovatelů: 34   DS: 46   celková kapacita: 592 míst
celkem DS s platným oprávněním: 1 186   celková kapacita: 15 690 míst

Odkazy pro elektronické podáníNový poskytovatel


Stávající poskytovatel
      (který má DS, ale nemá el. přístup)


Přihlásit do e-EDS


Tiskopisy pro papírové podáníDokument ve formátu MS Word Žádost o udělení oprávnění
Dokument ve formátu PDF Žádost o udělení oprávnění


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o změně v evidenci
Dokument ve formátu PDF Oznámení o změně v evidenci
Poskytovatel je povinen Ministerstvu práce a sociálních věcí oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku (§ 18 zákon č. 247/2014 Sb.).


Dokument ve formátu MS Word Oznámení o ukončení poskytování služby
Dokument ve formátu PDF Oznámení o ukončení poskytování služby
Poskytovatel musí ve smyslu ust. § 19 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/2014 Sb. podat oznámení nejméně 3 měsíce před dnem ukončením činnosti.