Zápis nového poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině


Vážený žadateli o zápis, po zpracování Vašich dat Vám budou na emailovou adresu, kterou uvedete do formuláře, zaslány přihlašovací údaje do systému elektronické evidence dětských skupin (e-EDS).
Poté se budete moci do systému přihlásit a podávat Žádost o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Nejprve vyberte ze seznamu Vám odpovídající typ subjektu. Formulář se vytvoří podle něj.Zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině